گزارش اولين كنگره بين المللي مديريت ذهن و علوم اعصاب و رفتار

صفحه اصلی > گزارش اولين كنگره بين المللي مديريت ذهن و علوم اعصاب و رفتار

 
 
اولين كنگره بين المللي مديريت ذهن و علوم اعصاب و رفتار در تاريخ چهارم تا ششم آبان 96 در مشهد برگزار شد.در اين كنگره بيش از هفتصد شركت كننده شامل روانشناسان ، روانپزشكان ، پزشكان عمومي و متخصصين ، پرستاران و حرف پزشكي حضور داشتند
 
 
 

هفتاد سخنران داخلي و خارجي از سوئد ، سوييس ، بلژيك و امارات در قالب شصت سخنراني ، نه كارگاه و سه پانل  به ارايه تازه ترين اطلاعات در حوزه مديريت ذهن پرداختند.انجام جراحي زنده (برداشتن خال) در سالن همايش يكي از جذابترين بخشهاي كنگره بود كه توسط دبير كنگره آقاي دكتر فتحي انجام شد