محورهای کنگره

صفحه اصلی > محورهای کنگره

 
محورهای کنگره
 • هيپنوتيزم، سير تاريخي
 • هيپنوتيزم، تئوريها و الگوها
 • نوروسايكوفيزيولوژي هیپنوتیزم
 • جامعه شناختي هيپنوتيزم
 • هيپنوتيزم پزشكي
 • بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی
 • هيپنوتيزم روانشناختي
 • آسيب شناسي هيپنوتيزم
 • ادراک، شناخت و مدلهاي طراحي مغز
 • هیپنوتيزم و تكنولوژي هاي تحريك مغز
 • فلسفه ذهن
 • نوروفيدبك، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک
 • رویکردهای مهندسی در روانشناسی
 • هیپنوتیزم در ورزش
 • هیپنوتیزم دندانپزشکی