دبیرخانه کنگره

صفحه اصلی > دبیرخانه کنگره

 
 دبیرخانه کنگره:
مشهد، خیابان رازی، ساختمان پزشکان رازی، شماره 402، دبیرخانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تلفن : 38553427-051

تلفن همراه دبیرخانه جهت ثبت نام : 09305111647

تلفن همراه مدیراجرایی همایش : 09152674247

کد پستی : 

پست الکترونیک : 
  • Asianhypnosiscongress@gmail.com
  • Asianhypnosiscongress2019@gmail.com

کانال های اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی 

 

 

www.iran2019.com