گزارش کوتاه از سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

صفحه اصلی > گزارش کوتاه از سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

  خلاصه ای از کنگره سوم:

 

بازهم موفقیت بزرگی دیگر برای دانش هیپنوتیزم ایران وجهان در فروردین 1394 درتهران رقم خورد. به 
دنبال برگزاری موفق دوکنگره بین المللی هیپنوتیزم در مشهد، سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی در سالن همایش های رازی تهران بازهم به همت آقای دکتر مهدی فتحی دانشیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، در 20-22 فروردین 1394 برگزار گردید. این کنگره توسط انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری علمی انجمن علمی روانپزشکان ایران،  انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی آلمان و انجمن جهانی هیپنوتیزم برگزار شد.  در این کنگره بیش از 700 نفر متخصصین رشته های مختلف پزشکی از قبیل روانپزشکی، بیهوشی و ...، روانشناسی و مشاوره شرکت کردند. این کنگره که با استقبال گسترده مواجه شد به طوری که 22 سخنران خارجی و چهل و دو سخنران داخلی، در این کنگره ارائه سخنرانی کردند. در این کنگره 70 مقاله دریافت شد که پس از داوری 8 مقاله جهت ارائه به صورت شفاهی و 41 مقاله به صورت پوستر ارائه و 10 کارگاه تخصصی در این کنگره برگزار گردید.

یکی از پیامدهای موفقیت این گنگره حضور روسای انجمن هیپنوتیزم اروپا و میهمانان صاحب نظر در حوزه هیپنوتیزم و اعضای انجمن های هیپنوتیزم جهانی از کشورهای ایتالیا، فرانسه، لهستان، بلژیک و آلمان در این کنگره می باشد.

هیپنوتیزم پزشکی، بیهوشی و بی‌دردی هیپنوتیزمی، هیپنوتیزم روان‌پزشکی، هیپنوتیزم دندان‌پزشکی، هیپنوتیزم مامایی و پرستاری، هیپنوتیزم روانشناختی، جامعه شناسی هیپنوتیزم، آسیب شناسی هیپنوتیزم، هیپنوتیزم، تئوری‌ها و الگوها و نوروسایکوفیزیولوژی هیپنوتیزم از محورهای این کنگره بین المللی بوده است.
همچنین رویکردهای مهندسی در هیپنوتیزم، ادراک، شناخت و مدل‌های طراحی مغز، هیپنوتیزم و تکنولوژی‌های تحریک مغز، نوروفیدبک، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک و هیپنوتیزم ورزشی از دیگر محورهای این کنگره بوده است.