گزارش کوتاه از دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

صفحه اصلی > گزارش کوتاه از دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

  گزارشی کوتاه از کنگره دوم:

 

دومين کنگره  بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته در 2 تا 4 خرداد 1392 بازهم به همت آقای دکتر مهدی فتحی دبیر انجمن مجددا در مشهد برگزار شد. در اين كنگره كه بدنبال موفقيت در كنگره اول برگزارشد بیش از 800 نفر متخصصین رشته هاي مختلف طب باليني ، روانشناسي ومشاوره شرکت کردند. این کنگره نيز توسط انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاری علمی انجمن جهانی هیپنوتیزم و انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی آلمان برگزار شد.
چهارده سخنران خارجی و سي سخنران داخلی در این کنگره سخنرانی کردند.

در این کنگره 68 مقاله به صورت پوستر ارائه شد و 11 کارگاه تخصصي نيز برگزار گردید.
حضور رييس سابق انجمن جهاني هيپنوتيزم از نشانه هاي انعكاس موفق كنگره قبلي و نگرش جديد جامعه جهاني هيپنوتيزم به توانمنديهاي هيپنوتيزمي در ايران بود و اين امر در سخنان ايشان منعكس گرديد. همچون كنگره اول اجراي برنامه جراحي زنده در سالن همايش كه محدود به برداشتن خال با هيپنوتيزم و بدون استفاده از داروهاي بيحسي يا بيهوشي بود توسط آقاي دكتر مهدي فتحي دبير انجمن  انجام شد.