کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

 کمیته علمی

دکتر عبداله امیدی، دانشیار روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر امیر هوشنگ باقری، متخصص اعصاب و روان، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

کارشناس ارشد برنهارد ترنکل، هیئت مدیره انجمن جهانی هیپنوتیزم

دکتر عنایت الله شهیدی، پزشک، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

دکتر کامبیز عبقری، دندانپزشک، مدرس انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
دکتر مجید عشق پور، دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد

دکتر مهدی فتحی، فلوی فوق تخصصی بیهوشی قلب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سایکوتراپیست غلامرضا یگانه روانشاسی بالینی و مدیر بخش آموزش انجمن رازی و مدیر اجرایی پروژه های رازی در ایران

دکتر فاطمه محرری ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر فرهاد فریدحسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر رضا فیاضی بردبار ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد