کنگره آسیایی هیپنوتیزم

   
جزئیات بیشتر

دبیرخانه کنگره


دبیرخانه کنگره:
مشهد، خیابان رازی، ساختمان پزشکان رازی، شماره 402، دبیرخانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران 

051-38553427
09152674247 (ناصح، مسئول دبیرخانه)

Telegram:
@naseh_ hypnosis
@Asianhypnosis

Email:

Asianhypnosiscongress2019@gmail.com

Asianhypnosiscongress@gmail.com

پیام دبیر کنگره


 حضور شما را دراولین کنگره هیپنوتیزم آسیا ارج می نهم. این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع ارزشمندی در درمانهای هیپنوتیزمی قلمداد شود. همچنین کنگره های قبلی به خوبی گویای این امر مهم بود که توانمندیهای هیپنوتیزمی در ایران و حمایتهای انجمن بین المللی هیپنوتیزم می تواند در ارتقائ دانش هیپنوتیزم در منطقه آسیا گام موثری بردارد. رویداد پیش رو اولین گرد هم آیی متخصصین هیپنوتیزم سطح آسیا می باشد که همزمان با مبادله اطلاعات هیپنوتیزمی خود می تواند نقطه ای برای تشکیل انجمن آسیایی هیپنوتیزم باشد. امیدوارم شما هم با حضورتان در این رویداد مهم نقش آفرینی کنید.  


دکتر مهدی فتحی
دبیرعلمی کنگره

جزئیات بیشتر

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنگره : 26-23 مهرماه 1398
شروع ثبت نام و ارسال مقالات : 10 اسفندماه 1397 
شروع ثبت نام کارگاه ها : 10 فروردین ماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 خرداد ماه 1398

محل برگزاری کنگره : مشهد - مجتمع برج سپید ( واقع در رضا شهر - بلوار خاقانی - بین خاقانی 10 و 12)